REZERWACJA

 

Rezerwacja zadatkowa

 

  • Rezerwacja  Apartamentu wymaga wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości rezerwacji. Zadatek winien być uiszczony na podane konto bankowe. Zadatek powinien być wpłacony w ciągu 72 godzin od chwili złożenia rezerwacji.  Rezerwacja  uzyskuje status „ostatecznej” w momencie otrzymania wpłaty na podane konto bankowe. Brak wpłaty oznacza odstąpienie od Najmu.
  • Dokonując rezerwacji należy również przesłać drogą e-mailową imię, nazwisko osoby dokonującej rezerwacji, datę pobytu, telefon kontaktowy oraz całą wartość rezerwacji.
  • Po dokonaniu rezerwacji i wpłacie zadatku, o którym mowa powyżej, Gość otrzyma informacje, które będą zawierały wszystkie dane konieczne do realizacji pobytu, a w szczególności dane kontaktowe osoby, która w dniu przyjazdu przekaże klucze. W dniu rozpoczęcia pobytu Gość jest zobowiązany zapłacić pozostałą kwotę (różnica pomiędzy całkowitą kwotą rezerwacji a kwotą zaliczki) należności za wynajem osobie wskazanej w informacji lub okazać potwierdzenie przelewu kwoty pozostałej do zapłaty.  W przypadku rezygnacji z najmu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

 

 

Rezerwacja zadatkowa - last minute

 

  • Rezerwacja last minute jest rezerwacją wymagającą dodatkowo przesłania e-mailem potwierdzenia z dokonania wpłaty zadatku pod rygorem jej anulowania. Przez rezerwację last minute rozumiana jest rezerwacja na mniej niż 72 godziny przed datą przyjazdu. Pozostałe zasady rezerwacji nie ulegają zmianie.

 

 

Dane do wpłat:

 

Apartament Gold

78-132 Grzybowo

ul. Spacerowa 21/26

 

PeKaO SA

nr konta: 82 1140 2004 0000 3802 7498 3698

 

Tytuł wpłaty:

„Zadatek za pobyt w Apartamencie GOLD w terminie od………do………”